Društveno odgovorno poslovanje

Društveno odgovorno

poslovanje je način na koji organizacije upravljaju svojim poslovnim procesima kako bi ostvarile pozitivan učinak na društvo i odnosi se na preuzimanje odgovornosti organizacije za učinak njenih aktivnosti na društvo i okoliš, pri čemu te aktivnosti moraju biti u skladu s interesima društva, temeljiti se na etičkom ponašanju i biti u skladu sa zakonom i ostalim pravnim regulativama.

Naše društveno odgovorno poslovanje

Naše društveno odgovorno poslovanje

Smatrali smo da ne možemo druge o nečemu savjetovati, ako nećemo služiti svoji primjerom.

TANA 21 d.o.o. je izjavu o poštivanju ljudskih prava ugradila u osnivački akt i interne akte društva.

Pored toga TANA 21 je kao „first order of business“ usvojila Povelju o ljudskim pravima.