DIGITALNI RESURSI

Regija Sarajevo

Digitalni resursi

SARAJEVO

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i Federacije BiH. Teritorij Kantona Sarajevo obuhvata područja općina Centar Sarajevo, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Trnovo i Vogošća. Kanton je smješten u planinskom masivu Dinarida, na kontaktu dviju velikih prirodno-geografskih cjelina: Podunavlja i Jadranskog mora. Zauzima površinu od 1.268,5 km² što čini 2,5% teritorija Bosne i Hercegovine. Procijenjuje se kako na području Kantona Sarajevo živi oko 400.000 stanovnika.

Više informacija o Sarajevu i njegovim atrakcijama može se pronaći na stranicama Turističke zajednice Kantona Sarajevo.

SARAJEVSKA MAKROREGIJA

Sarajevska makroregija (SMR) jedna je od pet ekonomskih regija u Bosni i Hercegovini (BiH). Prostire se na području oba bosanskohercegovačka entiteta, a obuhvata teritoriju 32 opštine.  Makroregija Sarajevo je ekonomska regija koja će, putem održivog ekonomskog razvoja, pružiti svojim građanima kvalitetniji i perspektivniji život i koja će biti primjer dinamične razvojne regije u svim aspektima poslovnog, edukativnog, kulturnog i sportskog života. Makroregija Sarajevo je lider u procesu integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, prema viziji Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA).

INFORMACIJE ZA INVESTITORE

Publikacija “Investirajte u Sarajevu” sadrži osnovne informacije o Kantonu Sarajevo, njegovom geo-strateškom položaju, poslovnom okruženju, ljudskim resursima, prirodnim bogatstvima, konkurentskim sektorima, kao što su poljoprivreda i prehrambena industrija, drvni sektor, metalski sektor, IKT, turizam, farmaceutska industrija. Osim toga, pruža i informacije o sistemima podrške Kantona Sarajevo investitorima, troškovima poslovanja, postupcima za pribavljanje dozvola, cijenama komunalnih usluga, te detaljne informacije o investicijskim lokacijama u Kantonu Sarajevo, kao i informacije od interesa za investitore. Također je opisana i registracija poslovnih subjekata, kao i dostupne poslovne usluge za investitore u Kantonu Sarajevo.

i još…

CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA

Projekt UNDP-a “Podrška pripreme za implementaciju ciljeva održivog razvoja i uključivanje privatnog sektora” ima za cilj osposobiti i pripremiti partnere iz privatnog i javnog sektora u Bosni i Hercegovini za provedbu Ciljeva održivog razvoja (SDG), čime se direktno podržavaju napori Bosne i Hercegovine u njenom doprinosu realizaciji najvećeg globalnog plana današnjice, odnosno Agendi 2030.

Na stranici možete pronaći korisne resurse i informacije o Ciljevima održivog razvoja (SDG).

OKVIR ZA REALIZACIJU CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Na osnovu analize stanja u pogledu održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, odnosno ključnih trendova razvoja, utvrđena su tri pravca održivog razvoja u Bosni i Hercegovini: 1) Dobra uprava i upravljanje javnim sektorom, 2) Pametan rast, 3) Društvo jednakih mogućnosti, te dvije horizontalne teme: 1) Ljudski kapital za budućnost i 2) Princip „Niko ne smije biti isključen“.

ALAT ZA MJERENJE INDIKATORA ODRŽIVOG RAZVOJA

Predložak za pravljenje godišnjeg izvještaja o održivom poslovanju u Bosni i Hercegovini kreirao je UNDP u BiH, a dostupan je svim zainteresiranim kompanijama koje ga mogu preuzeti sa linka na ovoj stranici i potom same ispuniti sopstveni izvještaj prateći ustanovljenu metodologiju. Ovo je naročito bitno za planski pristup održivom razvoju i mjerenju razvoja.

OKVIRNE SMJERNICE BOSNE I HERCEGOVINE

Dana 9.11.2022. godine, Vijeće ministara BiH je usvojilo Prijedlog okvirnih smjernica Bosne i Hercegovine za 2021 – 2025. godinu za implementaciju Vodećih principa o poslovanju i ljudskim pravima Ujedinjenih nacija.

VODEĆI PRINCIPI O POSLOVANJU I LJUDSKIM PRAVIMA

Vodeći principi o poslovanju i ljudskim pravima: Provođenje Okvira Ujedinjenih nacija „zaštiti, poštuj, otkloni“ (eng. United Nation Guding Principles on Business and Human Rights skr. UNGP).

Na linku ispod možete pristupiti nezvaničnom prevodu Beogradskog Centra za ljudska prava.

POBOLJŠANJE LJUDSKIH PRAVA U PRIVREDNOM SEKTORU

Kako bi se osiguralo bolje poštivanje ljudskih prava u privrednom sektoru, Institut za razvoj mladih KULT je u saradnji sa Udruženjem poslodavaca FBiH i uz finansijsku podršku Evropske unije, pokrenuo inicijativu koja će uspostaviti standardnu politiku i definisati praktična uputstva za bh. kompanije u cilju jačanja korporativne odgovornosti po pitanju poštivanja ljudskih prava u BiH, zasnovana na Vodećim principa UN-a.