Besplatni resursi

Besplatni resursi iz oblasti ljudskih prava

CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA

Projekt UNDP-a “Podrška pripreme za implementaciju ciljeva održivog razvoja i uključivanje privatnog sektora” ima za cilj osposobiti i pripremiti partnere iz privatnog i javnog sektora u Bosni i Hercegovini za provedbu Ciljeva održivog razvoja (SDG), čime se izravno podržavaju napori Bosne i Hercegovine u njenom doprinosu realizaciji najvećeg globalnog plana današnjice, odnosno Agendi 2030.

Na stranici možete pronaći korisne resurse i informacije o Ciljevima održivog razvoja (SDG).

VODEĆA NAČELA O POSLOVANJU I LJUDSKIM PRAVIMA

Rukovodeća načela o biznisu i ljudskim pravima: sprovođenje „zaštiti, poštuj, otkloni“ Okvira Ujedinjenih nacija (eng. United Nation Guding Principles on Business and Human Rights skr. UNGP).

Na linku ispod možete pristupiti nezvaničnom prevodu Beogradskog Centra za ljudska prava.

POBOLJŠANJE LJUDSKIH PRAVA U PRIVREDNOM SEKTORU

Kako bi se osiguralo bolje poštivanje ljudskih prava u privrednom sektoru, Institut za razvoj mladih KULT u saradnji sa Udruženjem poslodavaca FBiH je, uz finansijsku podršku Europske unije, pokrenuo inicijativu koja će uspostaviti standardnu politiku i definisati praktična uputstva za bh. kompanije u cilju jačanja korporativne odgovornosti po pitanju poštivanja ljudskih prava u BiH, utemeljena na Vodećim načelima UN-a.

OKVIRNE SMJERNICE BOSNE I HERCEGOVINE

Klikom na link možete pristupiti prijedlogu Okvirnih smjernica Bosne i Hercegovine za 2021-2025 godinu za implementaciju vodećih načela o poslovanju i ljudskim pravima. Predloženi dokument ima za cilj da osigura što veće poštivanje ljudskih prava u svim segmentima poslovanja bh. privrednika bez obzira na njihovu djelatnost i veličinu.

HELP

Vijeće Evrope u okviru programa naziva Human Rights Education for Legal Professionals (skr. HELP) održava portal s mnogobrojnim edukativnim sadržajima o standardima koji proizilaze iz Evropske konvencije o ljudskim pravima, njenim protokolima kao i drugim međunarodnim instrumentima. Portal zahtijeva registraciju, koja je besplatna.

KONVENCIJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA

Konvencije Međunarodne organizacije rada koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina možete pronaći na stranici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.

i još…

OPŠTA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA

Opšta uredba o zaštiti podataka (EU General Data Protection Regulation – GDPR) je Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

ISO 26000

ISO 26000:2010 je dobrovoljni međunarodni standard. Na stranici Institua za standardizaciju Bosne i Hercegovine, možete preuzeti informativnu brošuru, koja je kreirana s ciljem da bude prvi korak u pomaganju svim vrstama organizacija iz javnog i iz privatnog sektora da razmotre implementaciju ISO 26000 kao način da se postignu koristi od rada na društveno odgovoran način.