Besplatni resursi

Naše publikacije

Studija o inkluzivnim praksama u BPO sektoru u Bosni i Hercegovini

Studiju o inkluzivnim praksama smo razvili u saradnji s MarketMakers projektom. Ona nam je pružila priliku da istražimo dobre prakse u pogledu socijalne uključenosti u privrednom poslovanju u Bosni i Hercegovini i svijetu. U izradi studije smo razgovarali s mnogim sagovornicima iz industrija izvozno orijentisanih poslovnih usluga (eng. Business Process Outsourcing, skr. BPO) i informacionih tehnologija. Oni su nam dozvolili uvid u njihove radne procese i kulture kompanija.

Studiju o inkluzivnim praksama u BPO sektoru u Bosni i Hercegovini, kao i Sažetak možete preuzeti preko linka ispod:

Konferencijski materijali

Promotivna konferencija "Sarajevo - Destinacija za održivo i odgovorno poslovanje"

TANA 21 je 29. novembra 2022. godine održala konferenciju uz podršku Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Grada Sarajeva, s ciljem pokretanja razgovora o sistemima podrške za privrednike koji su opredijeljeni da posluju u skladu sa standardima održivog i društveno odgovornog poslovanja.

Za učesnike konferencije smo pripremili set digitalnih resursa, koji je dostupan na sljedećem linku:

Newsletter

TANA 21 Newsletter

U TANA 21 smatramo, da je poštivanje ljudskih prava sastavni dio savremene korporativne kulture. U našem radu pratimo razvoj prakse u privrednom poslovanju, te smo se odlučili najzanimljivije vijesti izdvojiti u kratki newsletter, čija je primarna svrha pružanje informacija o primjeni standarda iz oblasti ljudskih prava u poslovnoj praksi.

Newsletter se objavljuje na LinkedIn-u svakog četvrtka. Klikom na link ispod, možete se “pretplatiti”.

Korisni resursi iz oblasti ljudskih prava

CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA

Projekt UNDP-a “Podrška pripreme za implementaciju ciljeva održivog razvoja i uključivanje privatnog sektora” ima za cilj osposobiti i pripremiti partnere iz privatnog i javnog sektora u Bosni i Hercegovini za provedbu Ciljeva održivog razvoja (SDG), čime se izravno podržavaju napori Bosne i Hercegovine u njenom doprinosu realizaciji najvećeg globalnog plana današnjice, odnosno Agendi 2030.

Na stranici možete pronaći korisne resurse i informacije o Ciljevima održivog razvoja (SDG).

OKVIRNE SMJERNICE BOSNE I HERCEGOVINE

Dana 9.11.2022. godine, Vijeće ministara BiH je usvojilo Prijedlog okvirnih smjernica Bosne i Hercegovine za 2021 – 2025. godinu za implementaciju Vodećih principa o poslovanju i ljudskim pravima Ujedinjenih nacija.

POBOLJŠANJE LJUDSKIH PRAVA U PRIVREDNOM SEKTORU

Kako bi se osiguralo bolje poštivanje ljudskih prava u privrednom sektoru, Institut za razvoj mladih KULT je u saradnji sa Udruženjem poslodavaca FBiH i uz finansijsku podršku Evropske unije, pokrenuo inicijativu koja će uspostaviti standardnu politiku i definisati praktična uputstva za bh. kompanije u cilju jačanja korporativne odgovornosti po pitanju poštivanja ljudskih prava u BiH, zasnovana na Vodećim principa UN-a.

HELP

Vijeće Evrope u okviru programa naziva Human Rights Education for Legal Professionals (skr. HELP) održava portal s mnogobrojnim edukativnim sadržajima o standardima koji proizilaze iz Evropske konvencije o ljudskim pravima, njenim protokolima kao i drugim međunarodnim instrumentima. Portal zahtijeva registraciju, koja je besplatna.

KONVENCIJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA

Konvencije Međunarodne organizacije rada koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina možete pronaći na stranici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.

i još…

OPŠTA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA

Opšta uredba o zaštiti podataka (EU General Data Protection Regulation – GDPR) je Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

ISO 26000

ISO 26000:2010 je dobrovoljni međunarodni standard. Na stranici Institua za standardizaciju Bosne i Hercegovine, možete preuzeti informativnu brošuru, koja je kreirana s ciljem da bude prvi korak u pomaganju svim vrstama organizacija iz javnog i iz privatnog sektora da razmotre implementaciju ISO 26000 kao način da se postignu koristi od rada na društveno odgovoran način.