Studija o inkluzivnim praksama u BPO sektoru u Bosni i Hercegovini

TANA 21 i MarketMakers su proveli istraživanje o inkluzivnim praksama u sektoru izvozno orijentisanih usluga u Bosni i Hercegovini i šire. Na osnovu istraživanja je nastala Studija o inkluzivnim praksama u BPO sektoru u Bosni Hercegovini, koju možete preuzeti na linku ispod.

Istraživanje o inluzivnim praksama u BPO sektoru je provedeno u periodu od septembra do novembra 2022. godine, a najzanimljivije inkluzivne prakse sadržane u Sažetku Studije o inkluzivnim praksama u BPO sektoru u Bosni i Hercegovini, možete preuzeti na linku ispod.