Usluge

TANA 21 nudi konsultantske usluge za privredna društva (B2B), za transformaciju poslovnih procesa kako bi isti bili u skladu sa standardima ljudskih prava

VRIJEDNOSTI

REPUTACIJA DRUŠTVENO ODGOVORNE KOMPANIJE

Kompanije koje se aktivno bave unapređenjem standarda ljudskih prava imaju kompetitivnu prednost u odnosu na druge. Bolja reputacija dovodi nove klijente i nove uposlenike. Tržište rada je posljednjih decenija, a posebno u vremenu COVID-19 pandemije doživjelo krucijalne promjene, te je tržište rada od onog usmjerenog na poslodavce, postalo tržište koje je usmjereno na uposlenike Drugim riječima kompanije se danas puno više takmiče međusobno za nove radnike i zadržavanje postojećih. Plata je dokazano bitna, ali ugodna i podsticajna radna atmosfera i okruženje su za mentalno zdravlje i dobrobit uposlenika od jednake važnosti.

SMANJENJE RIZIKA OD TUŽBENIH ZAHTJEVA I KAZNI

Prijave, tužbe, kazne… niko ne želi doživjeti ili iskusiti. Kompanije koje implementiraju standarde ljudskih prava u svoje poslovne prakse puno manje se suočavaju s neželjenim postupcima, koji osim finansijskih poteškoća sa sobom nose reputacijske rizike. Osoba (uposlenik, klijent, partner) koja se u vašem preduzeću suočava s nekim problemom ili uznemiravanjem, kome se može obratiti?

Ispunjavanje uvjeta za izlazak na nova tržišta i nove poslovne poduhvate

Razvojem društva mijenjaju se i potrebe za (re)definisanjem pravnih okvira. Vjerovatno ste primjetili izmjene i dopune nekog zakona, donošenje novog zakona u određenoj oblasti i slično. To je ubičajen proces koji se dešava u demokratskim državama. Države u Zapadnoj Evropi, Vijeće Evrope, Evropska unija i Ujedinjeni narodi aktivno rade na uvođenju standarda koji će privredno poslovanje uskladiti sa standardima ljudskih prava. U tom kontekstu preduzeća iz Bosne i Hercegovine u nekim situacijama moraju ispoštovati zakonske obaveze strane države, kako bi mogli poslovati na tržištu te zemlje. Vidjeli ste prozorčić za kolačiće i politiku privatnosti na nekoj stranici? To je jedan od mnogobrojnih primjera.

Naše osnovne usluge se odnose na savjetovanje iz kojeg izdvajamo:

Analiza

Vršimo analizu i procjenu stanja u postojećim preduzećima u odnosu na relevantne/izabrane standarde.

Priprema

Savjetujemo vas u procesu kreiranje neophodnih internih akata i procedura za poštivanje relevantnih standarda u poslovnim procesima.

Savjetovanje

Nudimo savjetovanje u vezi izbora primjenjivih standarda, pripremu za njihovu primjenu i integraciju standarda ljudskih prava u poslovne prakse.

Obuke

Podržavamo vas u procesu izgradnje kapaciteta menadžmenta i saradnika za primjenu standarda iz oblasti ljudskih prava u vašim privrednim poduhvatima.